transport zwłok z zagranicy

18 września, 2022 0 przez Aleksandra

W jaki sposób wygląda procedura transportu zwłok z zagranicy do Polski?
Jeśli śmierć obywatela polskiego nastąpiła za granicą, konsul RP poinformuje rodzinę o śmierci w kraju za pośrednictwem policji bądź urzędów terenowych. Jeśli śmierć nastąpiła w niejasnych okolicznościach, urzędnik konsularny będzie współdziałał z policją i prokuraturą oraz udostępni rodzinom danych o wyniku postępowania. Natomiast w pewnych przypadkach pomaga zebranie dokumentów koniecznych do międzynarodowego transportu zmarłego do Polski. W przypadku śmierci za granicą potrzebne jest zdobycie zgody naczelnika miejsca pochowania zwłok, na sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski. Starostwa powiatowe operują w porozumieniu z inspektorami sanitarnymi. Najbliższa rodzina ma zmarłego prawo pochować zmarłego i złożyć powyższy wniosek. Jeśli ciało jest przewożone z zagranicy przez zakład pogrzebowy, to musi dodać do wniosku akceptację rodziny na powierzenie nam jakichkolwiek procedur związanych z transportem i pochówkiem zmarłego. Do wniosków dołącza się akt zgonu lub inny dokument potwierdzający brak chorób zakaźnych. Wszystkie papiery zagraniczne muszą być przełożone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z licencjami wydanymi przez dom pogrzebowy firma prowadzi działalność związaną z wydawaniem aktów zgonu i innych dokumentów niezbędnych do transportu zwłok z zagranicy. Przy eksporcie zwłok należy ująć przepisy aktualne w kraju, do którego zwłoki są transportowane. Transport skremowanych szczątków musi odbywać się w warunkach gwarantujących odpowiednie bezpieczeństwo sanitarno-techniczne transportu w danym kraju. Jeśli przyczyną śmierci jest przestępstwo, na transport zwłok żądana jest zgoda policji albo prokuratora. Zgodę taką uzyskuje dom pogrzebowy dostarczający zwłoki. sprowadzenie zwłok z zagranicy Zdecydowanie istotne jest to, że trumny dowiezione z zagranicy nie mogą być otwierane, musi być dobrze zamknięta. Koszt przesyłki ciała z zagranicy zależy od wielu składników. Namawiamy do kontaktu. Przedstawimy kosztorys.