Pomiary Elektryczne – Gdzie wykonać w Białymstoku?

22 kwietnia, 2022 0 przez Aleksandra


Najważniejszymi kryteriami, którymi powinni kierować się projektanci oraz wykonawcy instalacji elektrycznych, są: niezawodność, bezpieczeństwo i czytelność. Zastosowanie konkurencyjnych jakościowo materiałów, najlepszych komponentów i trwałych oznaczeń to jednak dopiero połowa sukcesu. Na drugim biegunie niezbędnych zadań można wymienić przeprowadzanie dokładnych, okresowych przeglądów i pomiarów, które umożliwiają wykrycie usterek oraz zapobieganie ich przykrym konsekwencjom. Dla zwykłego domownika najważniejsza jest funkcjonalność i wygoda użytkowania. Zapomina się często o najistotniejszym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo. Może ono być zagrożone w przypadku uszkodzenia urządzenia, wystąpienia zwarcia w nim samym lub w instalacji, do której jest przyłączone. Z tego względu domowe instalacje elektryczne muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dlatego też podlegają one sprawdzeniom odbiorczym i okresowym. Instalacje elektryczne powinny być poddawane kontroli w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania i wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Nie leży to w gestii dobrej woli zarządcy czy właściciela obiektu budowlanego, tylko wynika z przepisów prawa. Badania i okresowe pomiary elektryczne powinien przeprowadzić doświadczony elektryk, którego kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalają na przeprowadzanie operacji kontrolno-pomiarowych. Obowiązek systematycznego dokonywania przeglądu stanu technicznego budynków nakłada na gospodarza nie tylko prawo. Podobnie czyni ubezpieczyciel. Niejednokrotnie brak dokumentów poświadczających wykonanie przeglądu może doprowadzić do niewypłacenia odszkodowania. Warto więc skorzystać z usługi pomiary elektryczne do ubezpieczenia.
serwis drukarek